Chuyển tới nội dung chính

Kiểm tra trắc nghiệm HTML

Bài kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 20 câu hỏi, không phải là chính thức, nó chỉ là một cách hay để xem bạn biết hoặc chưa biết bao nhiêu về HTML.


Bạn chưa làm chủ HTML: Học HTML cơ bản