Lập trình trong môi trường web

Tại sao sử dụng PHP?

      Trong phần trên chúng ta đã biết cách cài đặt PHP như thế nào, nó có đáng giá hỏi lý do tại sao chúng ta cần PHP. Chúng ta có thể đặt cùng với HTML, đó là một cố gắng và tin tưởng phương pháp xây dựng các trang web; và tại sao chúng ta thậm chí cần các "trang web động"? Chắc chắn nó đơn giản hơn nhiều để làm chủ HTML hơn để tìm hiểu một công nghệ hoàn toàn mới.

Những thiếu sót của HTML

      Rất nhiều các trang web chứa nội dung tĩnh, như là giấy tờ học tập hoặc bài viết. Các trang web này là các tài liệu gồm văn bản đơn giản, hình ảnh, và siêu liên kết đến các tài liệu khác. Đối với loại trang web này, Chỉ cần các công nghệ phía client là đủ để đáp ứng được. HTML và Cascading Style Sheets (CSS) cung cấp các phương tiện để cấu trúc và trình bày nội dung trang và JavaScript để cho phép hấp dẫn nó lên một chút (nếu muốn).

      Ngày càng nhiều mạng Internet và mạng intranet đang được sử dụng cho các ứng dụng, hầu hết là kết hợp cơ sở dữ liệu. Những trang web này và các ứng dụng là động, bởi vì nội dung của chúng  sẽ thay đổi tùy theo dữ liệu được gọi và các hành động của người dùng. Đây là nơi PHP xử lý.Bằng việc chạy các chương trình PHP trên máy server, chúng ta có thể tạo các ứng dụng rất mạnh mẽ tương tác với các cơ sở dữ liệu và nội dung một cách năng động.

      Sự khác biệt chính giữa PHP trang và các trang HTML là cách web server giải quyết chúng như thế nào.

Điều gì sẽ xảy ra với trang HTML?

Khi một yêu cầu cho một trang đến từ trình duyệt, web server thực hiện ba bước:

 • Đọc yêu cầu từ trình duyệt.
 • Tìm trang trong server.
 • Gửi trang trở lại thông qua mạng Internet (hoặc Intranet) tới trình duyệt.

Xử lý trang html


Điều gì sẽ xảy ra với trang PHP?

      Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng PHP để bổ sung thêm một bước. Thay vì đưa một trang HTML tĩnh ra cho người dùng, chúng ta muốn server có một số hành động theo mã PHP của chúng ta: PHP sẽ thực hiện một số quyết định và tạo ra một trang phù hợp với tình hình yêu cầu. Vì vậy, khi sử dụng PHP các hành động server thực hiện các bước sau:

 • Đọc yêu cầu từ trình duyệt.
 • Tìm trang trong server.
 • Thực hiện các lệnh được cung cấp trong PHP để sửa đổi trang.
 • Gửi trang trở lại thông qua mạng Internet (hoặc Intranet) tới trình duyệt.

Xử lý trang PHP


Vậy cái mà PHP có thể làm là HTML không thể?

      Sự khác nhau quan trọng là HTML thuần được biên dịch bởi trình duyệt, không phải được thực hiện trên server. Bằng việc viết mã mà sẽ được thực thi trên web server, chúng có thể đạt được nhiều điều mong muốn hơn.

      Ví dụ, chúng ta có thể muốn viết mã cho một trang để server đưa ra thông báo tin tức Thứ tư khi trang được yêu cầu trong ngày thứ tư, sau đó hiển thị tin tức thứ năm trong ngày thứ Năm. Ví dụ khác, chúng ta có thể muốn viết một trang để phát hiện các loại trình duyệt mà người dùng đang sử dụng, và sau đó sẽ tối ưu hóa các thông tin được yêu cầu cho trình duyệt này. Với PHP, hành động loại này sẽ được thực hiện bởi các máy chủ web ở bước thứ ba của mục 3.4.

Sau đây là một số ví dụ về cái mà PHP có thể làm được mà HTML không thể:

 • Để dễ dàng sửa nội dung của một trang web, bằng cách cập nhật các nội dung của một cơ sở dữ liệu.
 • Tạo các trang web được tùy chỉnh để hiển thị những thứ mà sẽ chỉ quan tâm đến một người dùng cụ thể.
 • Hiển thị và cập nhật cơ sở dữ liệu được chứa trong trang web và có khả năng thao tác các dữ liệu trong đó bằng việc có thể để sắp xếp vào các mục theo thứ tự nào hoặc xem một tập hợp con của chúng.
 • Tạo các trang xoay qua một loạt các hình ảnh khác nhau.
 • Lấy phản hồi từ người dùng sau đó trả thông tin cho người sử dụng dựa trên những phản hồi đó.

Danh sách này chỉ là một phần nhỏ của phần giao diện: PHP cho phép chúng ta làm nhiều hơn nữa.


Viết một trang PHP đơn giản

      Bây giờ chúng ta đã thấy các lợi ích của việc sử dụng PHP, chúng ta có thể bắt đầu tạo trang PHP đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có thể viết trang PHP trong bất kỳ trình soạn thảo nào.

      Trong thế giới lập trình, dù chúng ta có học ngôn ngữ gì đi nữa, hello world là cái đầu tiên mà chúng ta học. Phần này sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để tạo một file PHP và làm thế nào để sử dụng PHP để in các từ hello world trên màn hình của chúng ta bằng việc thực hiện các bước sau:

1.    Mở chương trình soạn thảo của chúng ta. Trên Windows, chúng ta có thể sử dụng chương trình có tên Sublime Text”. Trên Mac, chúng ta có thể sử dụng chương trình có tên TextEdit.

2.    Bây giờ chúng ta sẽ đánh một vài dòng mã giống như sau:

<?php

        echo “Hello World”;

?>

3.    Bây giờ chúng ta đã đánh văn bản trên vào cửa số của chúng ta, chúng ta cần phải lưu file. Phía trên của màn hình click > Save As… và chọn đường dẫn để lưu file. Chúng ta cần đánh tên cho file PHP. Tên file là hello.php

Mở trình duyệt và đánh http://localhost/hello.php