Giới thiệu

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ kịch bản được nhúng phía server. Điều này có nghĩa là nó làm việc bên trong một tài liệu HTML để trao cho nó khả năng tạo ra nội dung theo yêu cầu. Chúng ta có thể chuyển đổi site của chúng ta vào trong một ứng dụng web, không chỉ là một tập các trang web tĩnh với thông tin mà có thể không cập nhật được thông tin thường xuyên. Nó có thể tạm coi là tốt đối với web site “cá nhân” nhưng không tốt cho một số trường hợp khác chẳng hạn web site kinh doanh hoặc giáo dục.

Chúng ta có thể hỏi “Nhưng, tại sao lại là PHP?” Có khá nhiều lựa chọn khác giống như ASP, Cold Fusion, Perl, Java ... và câu trả lời sẽ là: Tính đơn giản, sử dụng hầu hết cơ sở dữ liệu và độc lập về nền tảng.

PHP được thiết kế để làm việc trên web và trong phạm vi nào đó, nó trội hơn một số ngôn ngữ khác: Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu là một nhiệm vụ đơn giản mà nó có thể được thực thi trong 2 hoặc 3 dòng mã. Máy kịch bản PHP cũng là tối ưu hóa cho các lần phản hồi cần thiết trên các ứng dụng web, thậm chí nó có thể là một phần của máy web server thông qua việc cải thiện hơn nữa.

Và chúng ta đã nói rằng nó là mã nguồn mở? Việc này có nghĩa là người dùng sẽ xem được mã nguồn của các ứng dụng sử dụng PHPMySQL. Chúng tận dụng được mô hình phát triển dựa vào nguồn mở, cho phép người nào cảm thấy thích nó đều có thể góp phần vào việc phát triển các dự án.

Trong trường hợp của PHP, các lập trình viên trên toàn thế giới tham gia vào việc phát triển ngôn ngữ và không trông chờ một khoản lợi nhuận nào. Phần lớn những người tham gia công việc đều có niềm đam mê việc tạo ra một sản phẩm phần mềm tốt, họ sẽ cảm thấy thích thú khi thấy người khác sử dụng các công cụ của họ như chúng ta chẳng hạn.