Chu kỳ hiếu chiến

     Bất kỳ giai đoạn nào của tức giận bắt đầu từ vết thương nhẹ và tích tụ, đều đặn hoặc nhanh chóng qua ba giai đoạn.

Chu kỳ hiếu chiến

Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về các giai đoạn này cùng với các hành động liên quan đến chúng.
  • Sự leo thang - Ở giai đoạn này, chúng ta bắt đầu nhận được nhiều tín hiệu khác nhau mà tâm trí và cơ thể của chúng ta cho chúng ta biết về sự tức giận đang hình thành trong chúng ta. Những tín hiệu này là thể chất (thở nặng nề), hành vi (nghiến răng), cảm xúc (cảm giác tội lỗi) hoặc nhận thức (hình ảnh của sự trả thù).
  • Biểu hiện - Nếu Giai đoạn Sự leo thang tiếp tục không được giám sát, Giai đoạn Biểu hiện sẽ sớm theo sau. Điều này được đặc trưng bởi sự giận dữ thể hiện bao gồm sự gây hấn bằng lời nói hoặc thể xác.
  • Biểu hiện sau cùng - Ở giai đoạn này khi chúng ta bắt đầu nhận ra những hậu quả tiêu cực là kết quả trực tiếp của sự gây hấn bằng lời nói hoặc thể xác. Chúng có thể đi từ cảm giác tội lỗi bên trong, xấu hổ và hối hận cho đến những hệ lụy bên ngoài hơn như bắt giữ và trả thù từ người khác.
      Mỗi cá nhân đều có cường độ, tần suất và thời gian tức giận cá nhân của mình trong Chu kỳ hiếu chiến. Ví dụ, một người có thể tức giận chỉ trong vài phút. Sự tức giận của người khác có thể leo thang chậm trong một thời gian dài trước khi bước vào Giai đoạn Biểu hiện.
Chu kỳ hiếu chiến

       Mục tiêu của Quản lý tức giận là để ngăn chặn những người đạt Trạng thái biểu hiện. Với sự trợ giúp của các công nghệ và thói quen hiệu quả, sự tức giận có thể được xác định và kiểm soát trước khi nó đạt đến Giai đoạn Leo thang.