Sự tức giận và sự thật

Có nhiều tín ngưỡng và chuyện hoang đường phổ biến liên quan đến sự tức giận. Chúng ta hãy giải mã những câu chuyện này và biết sự thật là gì.

Chuyện lầm tưởng 1 - Trút cơn giận của mình ra để được thoải mái. Giữ nó trong long không tốt chút nào.
Sự thật - Có một câu nói rằng giữ sự tức giận cũng giống như giữ một hòn than nóng đỏ trong lòng bàn tay của bạn. Sự tức giận nên được rút cạn, nhưng không phải bằng cách hung hăng. Điều đó sẽ chỉ dẫn đến những cuộc đối đầu xa hơn.

Chuyện lầm tưởng 2 - Hành vi hung hăng của tôi khiến tôi được chú ý, tôn trọng và vâng lời.
Sự thật - Sức mạnh ảnh hưởng từ việc hiểu ai đó chứ không phải bằng cách đe dọa anh ta. Bạn có thể áp đặt yêu cầu người khác thực hiện điều gì đó, nhưng họ sẽ không tôn trọng bạn và cuối cùng sẽ bỏ rơi bạn nếu bạn không thể chấp nhận quan điểm đối lập.

Chuyện lầm tưởng 3 - Tôi không thể kiềm chế cơn giận của mình.
Sự thật - Cũng giống như bất kỳ cảm xúc nào khác, sự tức giận cũng là kết quả của tình huống bạn đang gặp phải. Phân tích tình huống từ nhiều quan điểm có thể để tránh đánh giá sai và ngăn chặn sự tức giận.

Chuyện lầm tưởng 4 - Quản lý tức giận là học cách kìm nén cơn giận của bạn.
Sự thật - Sự tức giận không nên bị triệt tiêu cũng như giải phóng, thay vào đó nên được thể hiện theo cách không bạo lực và theo cách có tính xây dựng. Đây là những gì Quản lý tức giận dạy mọi người làm.