Chuyển tới nội dung chính

4 Khoá học

Kỹ năng mềm
Xem trước khóa học

Kỹ năng mềm

An toàn nơi làm việc

 • (0)
 • Quyết đoán
  Kỹ năng mềm
  Xem trước khóa học

  Kỹ năng mềm

  Quyết đoán

  Sự quyết đoán là phẩm chất của sự tự tin. Đó là một phương thức giao tiếp đặc trưng bởi các tuyên bố khẳng định mà không cần bằng chứng.

 • (0)
 • Quản lý sự chú ý
  Kỹ năng mềm
  Xem trước khóa học

  Kỹ năng mềm

  Quản lý sự chú ý

  Một lực lượng lao động nhỏ nhưng chu đáo sẽ tốt hơn nhiều so với lực lượng lao động bị phân tâm lớn. Nếu đồng đội của bạn không chú ý đến những gì bạn nói, công việc của bạn sẽ kém hiệu quả. Một nhân viên thiếu quan tâm sẽ phạm sai lầm bất cẩn và cuối cùng là làm việc kém hiệu quả. Đây là nơi Quản lý sự chú ý cần có.

 • (0)
 • Quản lý tức giận
  Kỹ năng mềm
  Xem trước khóa học

  Kỹ năng mềm

  Quản lý tức giận

  Quản lý tức giận (Anger Management) là tập các thực hành để hỗ trợ Kiểm soát cơn tức giận và nhằm cải thiện các kỹ năng để triển khai sự tức giận thành công. Quản lý tức giận giúp xác định yếu tố động cơ đằng sau sự tức giận, để chúng ta có thể phân tích và giải quyết nó.

 • (0)