Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Lập trình máy tính
Xem trước khóa học

Lập trình máy tính

Lập trình C++

C ++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Bjarne Stroustrup bắt đầu từ năm 1979 tại Bell Labs. C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, chẳng hạn như Windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX. Khoá học C ++ này áp dụng một cách tiếp cận đơn giản và thực tế để mô tả các khái niệm về C ++ dành cho người mới bắt đầu đến các kỹ sư phần mềm kinh nghiệm.

  • (0)