Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Lập trình máy tính
Lập trình máy tính
Xem trước khóa học

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính là hành động viết chương trình máy tính, là một chuỗi các lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình để máy tính thực hiện một công việc cụ thể.

 • (0)
 • Lập trình C++
  Lập trình máy tính
  Xem trước khóa học

  Lập trình máy tính

  Lập trình C++

  C ++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Bjarne Stroustrup bắt đầu từ năm 1979 tại Bell Labs. C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, chẳng hạn như Windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX. Khoá học C ++ này áp dụng một cách tiếp cận đơn giản và thực tế để mô tả các khái niệm về C ++ dành cho người mới bắt đầu đến các kỹ sư phần mềm kinh nghiệm.

 • (0)