Chuyển tới nội dung chính

6 Khoá học

CSS cơ bản
Công nghệ web
Xem trước khóa học

Công nghệ web

CSS cơ bản

Cascading Style Sheets (CSS) là một ngôn ngữ thiết kế đơn giản nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình làm cho các trang web trở nên dễ thấy.


 • (0)
 • Tối ưu hóa máy tìm kiếm (SEO)
  Công nghệ web
  Xem trước khóa học

  Công nghệ web

  Tối ưu hóa máy tìm kiếm (SEO)

  Tối ưu hóa máy tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO) là hoạt động tối ưu hóa các trang web hoặc toàn bộ trang web để làm cho chúng thân thiện với công cụ tìm kiếm, do đó có được vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

 • (0)
 • HTML cơ bản
  Công nghệ web
  Xem trước khóa học

  Giáo viên: Tuấn Linh

  HTML cơ bản

  HTML là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên Web để phát triển các trang web. HTML được Berners-Lee tạo ra vào cuối năm 1991 nhưng "HTML 2.0" được coi là HTML chuẩn đầu tiên được đưa ra năm 1995. HTML 4.01 là phiên bản chính của HTML và được đưa ra vào cuối năm 1999. 

 • (1)
 • Lập trình PHP cơ bản
  Công nghệ web
  Xem trước khóa học

  Công nghệ web

  Lập trình PHP cơ bản

  PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Cú pháp PHP giống C Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

 • (0)
 • JavaScript cơ bản
  Công nghệ web
  Xem trước khóa học

  Công nghệ web

  JavaScript cơ bản

  JavaScript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch. Nó được thiết kế để tạo các ứng dụng tập trung vào mạng. Nó là miễn phí và tích hợp với Java. JavaScript rất dễ thực hiện vì nó được tích hợp với HTML. Nó là mở và đa nền tảng.

 • (0)
 • Laravel cơ bản
  Công nghệ web
  Xem trước khóa học

  Công nghệ web

  Laravel cơ bản

  Laravel là một framework PHP MVC được thiết kế cho các nhà phát triển web, những người cần một bộ công cụ đơn giản để tạo các ứng dụng web đầy đủ tính năng. Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell. Khóa học này hướng dẫn ngắn gọn giải thích những điều cơ bản của framework Laravel.

 • (0)