Chuyển tới nội dung chính

Blog entry by Lương Văn Hiếu

Tạo ứng dụng ReactJS bằng Create React App

Nếu bạn đang bắt đầu với ReactJS, hãy sử dụngCreate React Appđể tự động hóa việc xây dựng ứng dụng của bạn. Bạn sẽ có mọi thứ cần để xây dựng ứng dụng ReactJS mà không phải config gì cả. Để bắt đầu, hãy chắc chắn rằng máy của bạn đã được càiNodeJS 4.xhoặc version cao hơn.

Cài đặt

Đầu tiên, cần cài đặt global package, mở command line lên và chạy lệnh sau:
npm install -g create-react-app

Tạo ứng dụng đầu tiên

Mở command line và điều hướng tới thư mục dev của bạn. Tạo ứng dụng bằng cách chạycreate-react-app my-first-app. Lệnh này để tạo ứng dụng có tên làmy-first-app
create-react-app my-first-app

Sau khi chạy xong, bạn đã có ứng dụngmy-first-app, cấu trúc thư mục của ứng dụng như sau:
my-first-app
├── README.md
├── node_modules
├── package.json
├── .gitignore
├── public
│ └── favicon.ico
│ └── index.html
│ └── manifest.json
└── src
└── App.css
└── App.js
└── App.test.js
└── index.css
└── index.js
└── logo.svg
└── registerServiceWorker.js

Chạy ứng dụng

Để chạy ứng dụng, bạn đi đến thư mụcmy-first-appvà chạynpm start
cd my-first-app
npm start

Trình duyệt sẽ mở một tab mới hiển thị ứng dụng ReactJS của bạn tại địa chỉhttp://localhost:3000/
Cài đặt reactjs

Sửa ứng dụng

Hãy bắt đầu sửa ứng dụng bằng cách thay đổi text trong filesrc/App.js, sau đó Save lại. Máy chủ có tính năngwatch, trình duyệt sẽ tự động reload và hiển thị những thay đổi mà bạn đã chỉnh sửa.
Cài đặt reactjs 2
Nếu bạn tạo ra bất kỳ lỗi nào với code của bạn, bạn sẽ thấy những lỗi hoặc cảnh báo xuất hiện trong trình duyệt.
Cấu hình reactjs

Kết luận

Việc tạo một ứng dụng ReactJS vớiCreate React Appthật dễ phải không nào, hãy bắt tay vào tạo ứng dụng cho riêng bạn nhé.

  • Chia sẻ

Đánh giá