Chuyển tới nội dung chính

Blog entry by Lương Văn Hiếu

Cách lấy n ký tự sau cùng của chuỗi trong Python

Cách lấy n ký tự sau cùng của chuỗi trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lấy n ký tự cuối cùng của một chuỗi trong Python.

Chúng ta xem xét chuỗi sau:

str = "LearnSkill online";


Lấy n ký tự sau cùng

Để truy cập n ký tự sau cùng của một chuỗi trong Python, chúng ta có thể sử dụng cú pháp [ ] bằng cách truyền các đối số -n:.

-n là số ký tự chúng ta cần lấy ra từ vị trí cuối của chuỗi.

Đây là một ví dụ, chúng ta lấy 4 ký tự sau cùng của chuỗi.

str = "LearnSkill Online";
lastFour = str[-4];
print(lastFour );


Đầu ra:

"line"

Bạn cũng có thể xem: Lấy n ký tự đầu tiên của chuỗi trong Python


  • Chia sẻ

Đánh giá