Chuyển tới nội dung chính

Blog entry by Lương Văn Hiếu

Cách điều hướng (redirect) một URL bên ngoài trong Angular

Cách điều hướng (redirect) một URL bên ngoài trong Angular

      Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều hướng một URL bên ngoài trong ứng dụng Angular.

      Thông thường, chúng ta điều hướng người dùng tới trang khác trên cùng site bằng cách sử dụng phương thức sau:

this.route.navigate('/blog');


Điều hướng một URL bên ngoài

      Để điều hướng người dùng tới một URL ngoài, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính window.location.href trong Angular.

Giả sử chúng ta có route /gioi-hieu trong ứng dụng angular. Khi người dùng ghé thăm trang /about, chúng ta cần điều hướng họ tới một url ngoài là https://www.google.com/about thay vì điều hướng cùng tên miền.

Đây là ví dụ:

about.component.ts

import { Component, OnInit } from "@angular/core";
 

@Component({ 

selector: "about", 

templateUrl: "about.component.html" 

})

export class About implements OnInit {

constructor() {} 
ngOnInit() { 
window.location.href = "https://google.com/about"; 
}


Trong code trên, chúng ta đã thêm window.location.href = "https://google.com/about" trong ngOnlnt().

Bây giờ, nếu một người dùng cố gắng ghé thăm trang /about, họ sẽ được điều hướng tới url ngoài là https://google.com/about.  • Chia sẻ

Đánh giá