Chuyển tới nội dung chính

Site blog

Lấy giá trị của Radio Button trong PHP

<input type="radio"> của HTML cho phép người dùng chọn một tuỳ chọn từ các lựa chọn cho trước. Sau đây là mã lệnh PHP để lấy giá trị được chọn từ <input type="radio"> của HTML đã cho.Để lấy giá trị của radio button:<form ac...

Lấy giá trị của Select Option trong PHP

Thẻ select của HTML cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều tuỳ chọn từ danh sách thả xuống. Ví dụ sau đây chứa mã lệnh PHP để lấy một giá trị đơn hoặc nhiều giá trị đã chọn.  Để lấy giá trị của một tuỳ chọn đã chọn t...

Cách thiết lập tiêu đề (title) tài liệu trong Angular

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập tiêu đề tài liệu trong angular sử dụng TitleService. Dịch vụ Title là gì?       Dịch vụ Title là một API đơn giản được sử dụng để thiết lập và lấy tiêu đề của tài li...

Cách lấy n ký tự đầu tiên của chuỗi trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lấy n ký tự đầu tiên của một chuỗi trong Python.Chúng ta xem xét chuỗi sau:str = "LearnSkill online";Lấy n ký tự đầu tiênĐể truy cập n ký tự đầu tiên của một chuỗi trong Python, chúng ta c...

Cách lấy n ký tự sau cùng của chuỗi trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lấy n ký tự cuối cùng của một chuỗi trong Python. Chúng ta xem xét chuỗi sau: str = "LearnSkill online"; Lấy n ký tự sau cùng Để truy cập n ký tự sau cùng...

Cách vô hiệu hóa autocomplete ô nhập (input) trong HTML

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách vô hiệu hóa chức năng autocomplete cho các trường input của form. Theo mặc định, trình duyệt ghi nhớ thông tin khi chúng ta gửi (submit) form bằng việc nhập dữ liệu thông qua các trường <input&...

Cách thay đổi favicon trong Next.js

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thay đổi favicon mặc định trong ứng dụng next.js.Thay đổi faviconBước 1: Mở ứng dụng next.js trong trình soạn thảo code.Bước 2: Chuyển đến thư mục public và thêm favicon mới bằng cách...

Cách sao chép một chuỗi trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sao chép một chuỗi trong Python. Sao chép chuỗi Chúng ta cùng xem xét chuỗi sau: name = 'hieulv68' Để tạo một bản sao của chuỗi, chúng ta có thể sử dụng cú pháp [:] trong Python. Ví dụ: ...

Cách điều hướng URL ngoài trong Vue

      Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều hướng một URL bên ngoài trong Vue Route.       Thông thường, chúng ta điều hướng người dùng tới trang khác trên cùng site bằng cách sử dụng phương thức sau: ...

Cách điều hướng (redirect) một URL bên ngoài trong Angular

      Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều hướng một URL bên ngoài trong ứng dụng Angular.       Thông thường, chúng ta điều hướng người dùng tới trang khác trên cùng site bằng cách sử dụng phương thức sau: t...